Hammonjoki

Hammonjoki yleistä

Otsikkokuva/kala: Markus Johansson. Tiikeritaimen (taimenen ja puronieriän risteytys) 5.12.2015 Hammonjoki.

Hammonjoki sijaitsee lähellä Hollolan kirkonkylää, saa vetensä Salpausselän soraharjujen lähteistä ja laskee Vesijärveen. Joki on ainoita Vesijärven valumaalueella sijaitsevia taimenjokia, jossa on luontaisesti lisääntyvä taimen ja puronieriäkanta. 1990luvun puolivälissä Hammonjoen historiassa käännettiin uusi lehti. Paikalliset asukkaat ja seutukunnan yhteisöt päättivät tehdä siitä vetovoimaisen perhokalastuskohteen. Tästä alkoi uuttera kehitystyö, jonka tähänastisista virstanpylväistä merkittävin on kevät 2007, jolloin joen kalataloudellinen kunnostaminen
saatiin päätökseen.

Kalastuskohteena Hammonjoki jakautuu kahteen erilliseen kalastuslupaalueeseen. Näistä pidempi, puolentoista kilometrin mittainen alue 1 sijoittuu alajuoksulle, Vesijärven ja Koveroistenjärven väliin, kun taas puolen kilometrin mittainen alue 2 ulottuu Koveroistenjärven eteläpäästä aina Sepänpuron ja Laavijoen yhtymäkohtaan.
Hammonjoen valumaalueen pintaala on noin 45 km2. Pääuoma alkaa Kiikunjoen nimellä, muuttuen Sepänpuroksi. Joki levenee Koveroistenjärveksi joka laskee Hammonjokena Vesijärveen.
Hammonjoen käyttö- ja hoitosuunnitelma 2007-2017: Hammonjoen KHS (pdf)


Hammonjoen sähkökoekalastustuloksia

  • Hammonjoella 11.-13.9.2013 tehtyjen sähkökoekalastusten tulokset .xls | .htm-sivuna
  • Hammonjoella 23.-24.10.2012 tehtyjen sähkökoekalastusten tulokset .xls | .htm-sivuina

Kalastus

Hammonjoki perhokalastuskohteena

Hammonjoki on perhokalastuspaikkana haastava. Se vaatii tutustumista ja opettelua, mutta usein se myös palkitsee kärsivällisen. Ehkä tässä onkin yksi sen suosion salaisuuksista. Virran pysyessä sulana Hammonjoella voi kalastaa ympäri vuoden, mutta kesä on selvästi Hammonjoen parasta aikaa. Varsinainen kalastuskausi alkaa yleensä toukokuun puolen välin aikoihin, jolloin vedenpinta laskee ja vesi kirkastuu.
Kalastuskausi pysyy hyvänä noin lokakuun alkuun, jonka jälkeen syyssateet nostavat veden pintaa ja vesi sameutuu. Kirkkaan veden aikaan kalat ovat yleensä valppaita ja reagoivat herkästi, joten kalastajankin on liikuttava varovasti ja ajan kanssa. Samean veden aikaan kalojen havaitseminen vaikeutuu ja kalat eivät reagoi kalastajaan yhtäherkästi. Hammonjoki on tunnettu varsinkin perhokalastajien keskuudessa puronieriäkannastaan, mutta kirjolohi on pääasiallinen saaliskala. Perhoon voi tarttua lisäksi taimen tai harjus.

Rauhoitusajat Hammonjoki!

  • Harjus: 1.4.-31.5.
  • Taimen: rasvaevällinen ja rasvaeväleikattu taimen joessa ja purossa 1.9.-30.11.
    (Rasvaevällinen taimen rauhoitettu kokonaan sisävesissä 64°00 N leveyspiirin eteläpuolella ja Suomenlahdessa, kaikilla merialueilla vuodesta 2019 alkaen, ei koske vesiä, joista ei vaellusyhteyttä järveen tai mereen.)