15.2. Tenon lohen tilanne on lohduton – edessä jo kolmas kieltokesä

Kadon syyt liittyvät todennäköisesti ilmastotekijöiden ja merivirtojen muutoksiin ja meriveden lämpenemiseen ja happamoitumiseen

Pekka Pohjolainen 15.2.2023

Lohenpyynti Tenojoella kielletään jo kolmantena kesänä peräkkäin lohikannan heikon tilan vuoksi.

EDUSKUNTA hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä esityksen lohen kalastuksen kieltämisestä toukokuun alusta joulukuun loppuun.

Maa- ja metsätalousvaliokunta piti mietinnössään Tenon lohen tilannetta äärimmäisen huolestuttavana. Lohikannan heikentyminen näyttää liittyvän lähinnä vaelluspoikasten eli smolttien siirtymiseen joesta mereen.

Kadon syitä ei tunneta tarkkaan, mutta ne liittyvät todennäköisesti ilmastotekijöiden ja merivirtojen muutoksiin ja meriveden lämpenemiseen ja happamoitumiseen. Seuraamuksena on ollut muutoksia lohen ravintoeläinten määrään ja koostumukseen. Myös lohenviljely meressä sekä merilajien kalastus saattavat vaikuttaa lohikantoihin.

Lisäksi heikon emokannan seurauksena syntyvään harvaan poikaskantaan kohdistuu jokivaiheessa suhteellisesti voimakkaampi saalistus petojen taholta sekä muiden lajien kilpailua.
Lue lisää:  www.suomenmaa.fi/uutiset/tenon-lohen-tilanne-on-lohduton-edessa-jo-kolmas-kieltokesa/