Erä-lehti: Seitsemän vuoden tauko Tenolle? Neuvottelukunta hajoamassa

TENON NEUVOTTELUVALTUUSKUNNAN SUOMEN SAAMELAISKÄRÄJIEN EDUSTAJAT JA TENON KALATALOUSALUE VETÄYTYVÄT TENON KALASTUSSÄÄNTÖNEUVOTTELUISTA, KOSKA NEUVOTTELUT OVAT PYSÄHTYNEET NORJAN VIRANOMAISTEN TIUKKAAN VAATIMUKSEEN KIELTÄÄ LOHENKALASTUS TENOLLA KOKONAAN SEURAAVASSA KALASTUSSÄÄNNÖSSÄ.

Saamelaiskäräjien ja kalatalousalueen lähettämän tiedotteen mukaan norjalaisten vaatima lohen kalastuskielto olisi voimassa 5–7 vuotta, joten edellytyksiä neuvottelujen jatkamiselle ei niiden mukaan enää ole.

Tenon kalatalousalue on jo päättänyt vetäytyä neuvotteluista. Suomen Saamelaiskäräjät tukee Tenon kalatalousalueen päätöstä ja Saamelaiskäräjien hallitus käsittelee asiaa ennen joulua.

Saamelaiskäräjien ja Tenon kalatalousalueen mukaan neuvottelut ovat kariutuneet Norjan viranomaisten edustajien vuoksi, koska norjalaiset eivät voi myöntyä vähäisenkään lohenkalastukseen Tenolla. Saamelaisten ja kalatalousalueen edustajien mielestä norjalaiset eivät noudata myöskään kansainvälisen merioikeusyleissopimuksen kutuvaltioperiaatetta.

Tenon kalatalousalueen hallituksen puheenjohtaja Mika Aikio pitää käsittämättömänä sitä, että Norja sallii Tenon lohikantoihin kohdistuvan kalastuksen rannikollaan samalla, kun se vaatii lohenkalastuksen kieltämistä Tenojoella. Lue lisää: https://eralehti.fi/2022/12/16/seitseman-vuoden-tauko-tenolle-neuvottelukunta-hajoamassa/