Luonto suosii nopeakasvuisia taimenia

Tutkimuksessa havaittiin, että vaeltavia suurikokoisia taimennaaraita tarvitaan kutemaan myös puroihin, jos purokunnostuksilla halutaan luoda tai palauttaa taloudellisesti arvokkaita vaeltavia järvitaimenkantoja. #UEF @ansvain

Vaeltavia suurikokoisia naaraita tarvitaan kutemaan myös puroihin, jos purokunnostuksilla halutaan luoda tai palauttaa taloudellisesti arvokkaita vaeltavia järvitaimenkantoja.

Vuonna 2019 päättyneessä Suomen Akatemian rahoittamassa professori Anssi Vainikan johtamassa tutkimushankkeessa selvitettiin, voitaisiinko Suomessa akuutissa sukupuuttovaarassa olevien ja laitosviljelyllä ylläpidettyjen vaeltavien järvitaimenkantojen elinkykyä parantaa risteyttämällä niitä vielä jäljellä olevien villien paikallisten taimenten avulla.

Hankkeessa etsittiin myös taimenkantojen vaelluskäyttäytymistä selittäviä geenejä, sekä selvitettiin kalojen käyttäytymisvaihtelua suhteessa vanhempien kalastusalttiuteen ja kanta-alkuperään. Hanke tuotti muun muassa kaksi väitöskirjaa, A genomic perspective on brown trout migration ja Behavioural conservation in hatchery-reared brown trout: Phenotypic effects of controlled crossbreeding with wild fish.

Suomen Akatemian rahoittamassa hankkeessa tuotettiin poikasia taimenemoista, jotka saatiin kalastettua allasolosuhteista, sekä emoista, joita ei onnistuttu pyytämään. Näiden niin sanotusti alttiiden ja ei-alttiiden kalaryhmien poikasia, sekä eri risteytyksistä peräisin olevia kaloja istutettiin realistista koetta varten kahteen lampeen Kuhmoon. Siellä niiden kasvua ja kalastusalttiutta seurattiin maa- ja metsätalousministeriön kalastonhoitomaksuvaroin rahoittaman hankkeen tuella syksystä 2018 syksyyn 2019. Tulokset julkaistiin Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences -sarjassa 2021 (https://cdnsciencepub.com/doi/10.1139/cjfas-2020-0313).

– Istutetut taimenet menestyivät varsinkin toisessa tutkimuslammessa erinomaisesti, ja niistä suurin osa saatiin pyydettyä vavoin ja verkoin toteutetuissa koekalastuksissa reilun vuoden kuluessa istutuksista, kertoo Vainikka.

– Helposti pyydettävien taimenvanhempien jälkeläiset eivät olleet helpompia pyytää kuin vaikeasti pyydettävien emojen jälkeläiset. Vapakalastus ei siis jalostanut taimenista vaikeammin pyydettäviä.

Lue koko artikkeli: https://www.uef.fi/fi/artikkeli/luonto-suosii-nopeakasvuisia-taimenia