Tietoa taimenesta tarvitaan (Maa- ja metsätalousministeriön blogi)

Maa- ja metsätalousministeriön blogi

Eija Kirjavainen Julkaisupäivä 12.5.2021 – BLOGIT MMM

Maa- ja metsätalousministeriö on yhdessä sidosryhmien kanssa johdonmukaisesti tehnyt useiden vuosien ajan töitä vaelluskalakantojen elinvoimaisuuden parantamiseksi. Kalatiestrategia, lohi- ja meritaimenstrategia, kalastuslain uudistus ja nykyisen hallitusohjelman mukainen NOUSU-ohjelma ovat kaikki merkittäviä toimenpidekokonaisuuksia, joihin sisältyvien hankkeiden tulokset tulevat tulevaisuudessa näkymään uhanalaisten vaelluskalakantojen vahvistumisena.

Viimeisen vuosikymmenen panostuksesta huolimatta Suomen lajien uhanalaisuuden kertovan punaisen kirjan mukaan taimen meressä ja Etelä-Suomen sisävesissä on erittäin uhanalainen. Koska laji on näiden elinalueiden kantojen osalta näin hälyttävässä tilassa, on niiden kantojen luonnossa syntyneiden yksilöiden kalastus kokonaan kielletty. Asiasta on säädetty kalastuslain nojalla annetulla valtioneuvoston asetuksella kalastuksesta. Luonnon taimenen kalastus meressä kiellettiin Suomenlahdella vuoden 2016 ja muilla merialueilla vuoden 2019 alusta lähtien.

Vuoden 2016 alusta voimaan tullut kalastuslaki mahdollisti luonnossa syntyneiden taimenien ja istutettujen taimenien erottamisen rasvaevämerkinnällä. Istutettaville taimenten poikasille määrättiin eväleikkauspakko tiettyjä ELY-keskuksen hyväksymiä elvytys- ja palautusistutuksia lukuun ottamatta. Muutos merkitsi istutuksia tekeville tahoille lisäkuluja eväleikkauskulujen vuoksi. Eväleikatulle saalistaimenelle asetettiin samassa yhteydessä 50 cm:n alamitta.  Lue lisää:  https://mmm.fi/blogit/-/blogs/tietoa-taimenesta-tarvitaan