Kaikki kirjoittajan LPK artikkelit

Uusi vaelluskalojen seurantapalvelu mahdollistaa taimenten liikkeisiin tutustumisen kahdessa kohteessa, Vantaanjoen Longinojalla sekä Oulun Hupisaarten puroissa

Luonnonvarakeskuksen (Luke) käyttöön ottaman palvelun avulla taimenten vaelluskäyttäytymistä voidaan nyt seurata kahdessa purossa, Vantaanjoen Longinojalla sekä Oulun Hupisaarten puroissa. Vedenalainen seuranta perustuu kalojen PIT-merkintään (Passive Integrated Transponder). Kaloihin asennettava PIT-mikrosiru on samankaltainen kuin käytetään koirilla tai kissoilla.
Longinojassa odotettavissa vilkasta vaelluskäyttäytymistä – kalojen liikkeitä pääsee nyt seuraamaan ensimmäistä kertaa. Lue lisää: Luonnonvarakeskus (Luke)

Uhanalainen meritaimen lisääntyi Suomenlahdella vuonna 2020 ennätyksellisen menestyksekkäästi

Luke 8.2.2021
Luonnonvarainen meritaimen on erittäin uhanalainen laji. Vuoden 2020 sähkökoekalastuksista on saatu rohkaisevaa tietoa lajin lisääntymisestä: paikoin poikastiheydet olivat jopa ennätyksellisen suuria. Meritaimenen lisääntymismahdollisuuksia Suomenlahdella ovat parantaneet runsassateiset syksyt, elinympäristöjen kunnostukset ja kalastuskuolevuuden pieneneminen.

Alkuperäisten meritaimenkantojen tila vaihtelee jokikohtaisesti. Taajaan asutuilla seuduilla taimenjokia ja -puroja uhkaavat erilaiset maankäyttömuodot. Liikenneväylien ja talojen rakennustyömailla muokataan valuma-alueita, jolloin vesistöihin voi huuhtoutua epätoivottua maa-ainesta tai jopa myrkyllisiä aineita. Myös jätevesien satunnaispäästöt haittaavat meritaimenen menestystä. Monissa kaupunkipuroissa taimen on saatu lisääntymään uusissa elinympäristöissä esimerkiksi istuttamalla sitä sellaisiin puroihin, joissa taimenta ei ole aikaisemmin esiintynyt.

– Meritaimenen menestys riippuu monesta tekijästä, mutta lajin elinvoimaisuuden kannalta on rohkaisevaa, että Suomenlahdella lisääntyminen on elpynyt. Elinympäristökunnostusten lisäksi myös sateiden aiheuttamat runsaat virtaamat sekä kalastuksen säätely ovat edesauttaneet lisääntymistä, kertoo tutkija Ari Saura Luonnonvarakeskuksesta. Lue lisää Luonnonvarakeskus (luke.fi)

Is­tu­te­tut lo­het me­nes­ty­vät luon­nos­sa huo­nos­ti – ei­vät tuo etu­ja luon­non­po­pu­laa­tioil­le

Irlannista hiljattain saadut tulokset viittaavat siihen, että istutetut lohet tuottavat luonnossa seuraavassa sukupolvessa villejä kaloja vähemmän jälkeläisiä. Istutetut lohet eivät siis pysty korvaamaan villinä syntyneitä kaloja.

Helsingin yliopiston ja irlantilaisen Corkin yliopiston tutkijoiden johtama tutkimus Irlannin Burrishoolessa osoittaa, että istutetun lohiyksilön elinaikanaan tuottama jälkeläismäärä on vain noin kolmasosa samassa joessa kutevan villin lohen jälkeläismäärästä. Lisäksi villeistä ja viljellyistä lohista koostuvan sekapopulaation jälkeläistuotto oli paljon alempi sellaisina vuosina kun istututusperäisiä kutukaloja oli enemmän kuin villejä.

Edelliset tutkimukset ovat jo osoittaneet, että kasvatetut lohet tai niiden jälkeläiset eivät menesty luonnossa yhtä hyvin kuin villit lajikumppaninsa. Todisteita tästä lohen koko eliniän mitalta ei kuitenkaan ole aiemmin ollut. LUE LISÄÄ HELSINGIN YLIOPISTO