Uhanalainen meritaimen lisääntyi Suomenlahdella vuonna 2020 ennätyksellisen menestyksekkäästi

Luke 8.2.2021
Luonnonvarainen meritaimen on erittäin uhanalainen laji. Vuoden 2020 sähkökoekalastuksista on saatu rohkaisevaa tietoa lajin lisääntymisestä: paikoin poikastiheydet olivat jopa ennätyksellisen suuria. Meritaimenen lisääntymismahdollisuuksia Suomenlahdella ovat parantaneet runsassateiset syksyt, elinympäristöjen kunnostukset ja kalastuskuolevuuden pieneneminen.

Alkuperäisten meritaimenkantojen tila vaihtelee jokikohtaisesti. Taajaan asutuilla seuduilla taimenjokia ja -puroja uhkaavat erilaiset maankäyttömuodot. Liikenneväylien ja talojen rakennustyömailla muokataan valuma-alueita, jolloin vesistöihin voi huuhtoutua epätoivottua maa-ainesta tai jopa myrkyllisiä aineita. Myös jätevesien satunnaispäästöt haittaavat meritaimenen menestystä. Monissa kaupunkipuroissa taimen on saatu lisääntymään uusissa elinympäristöissä esimerkiksi istuttamalla sitä sellaisiin puroihin, joissa taimenta ei ole aikaisemmin esiintynyt.

– Meritaimenen menestys riippuu monesta tekijästä, mutta lajin elinvoimaisuuden kannalta on rohkaisevaa, että Suomenlahdella lisääntyminen on elpynyt. Elinympäristökunnostusten lisäksi myös sateiden aiheuttamat runsaat virtaamat sekä kalastuksen säätely ovat edesauttaneet lisääntymistä, kertoo tutkija Ari Saura Luonnonvarakeskuksesta. Lue lisää Luonnonvarakeskus (luke.fi)