Lohenkalastus Tenossa – ilmainen kirjanen

(Niemelä, Eero)

Kirjasessa kerrotaan Tenojoesta lohen ja ihmisen ympäristönä sekä lohenkalastuksen kehittymisestä ja merkityksestä jokivarren kalastajille. Tässä työssä kuvataan paikallista lohenkalastajaa ennen ja nyt. Paikallisten kalastajien käyttämät lohen pyyntitavat ovat syntyneet satoja vuosia sitten ja säilyneet lähes muuttumattomina tähän päivään saakka. Kirjasessa kerrotaan kulkutuksen, seisovan verkon, lohipadon, nuotan ja venekalastuksen pääpiirteitä, kehittymistä ja nykypäivää. Lisäksi esitetään vapakalastuksen lisääntymisen vaikutusta verkkopyydysten käyttöön ja tulevaisuudennäkymiin. Ennen maantieyhteyttä vene oli tärkeä kulkemisessa, tavaran kuljetuksessa ja kalastuksessa. Nykyisin venettä käytetään pääasiassa kalastamiseen. Runsaalla kuvituksella kerrotaan kalastuksesta, erilaisista pyydyksistä ja joella kulkemisesta.

Kirjanen on Luonnonvarakeskuksen mukaan tulevalla kalastuskaudella ilmaisjakeluna Tenojokivarren

Kirjasen antiin pääset tutustumaan tästä
Kirjanen löytyy em. linkistä PDF:nä.

Luonnonvarakeskus (luke) 2020